Харківський технологічний ліцей №9
 
background-image: url ('http://lyceum9.klasna.com/uploads/editor/341/577276/sitepage_6/images/gifka_s_gifius_ru.gif');
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Управління

 

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

Харківського технологічного ліцею №9

Харківської міської ради

Харківської області

 

Piccy.info - Free Image Hosting

АДМІНІСТРАЦІЯ ЛІЦЕЮ В СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ВИЗНАЄ ПРІОРИТЕТНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ:

 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ, ГУМАНІЗАЦІЯ, НАЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ ПЕРЕДБАЧАЄ УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ, ВСЬОГО КОЛЕКТИВУ В УПРАВЛІННІ. МЕТОЮ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ Є ПІДВИЩЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОЖНОГО ЧЛЕНА КОЛЕКТИВУ ЗА ДОРУЧЕНУ СПРАВУ, ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ, РИНКОВИХ ВІДНОСИН. У ПРАКТИКУ РОБОТИ ЛІЦЕЮ ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ ТАКІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ, ЯК:

 ● ШИРОКЕ ЗАЛУЧЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ДО РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ РОБОТИ ЛІЦЕЮ, АНАЛІЗУ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ, РІВНЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК УЧНІВ, ЇХ ВИХОВАНОСТІ;

 ● ДЕЛЕГУВАННЯ ОКРЕМИХ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ ШКІЛЬНИМ МЕТОДИЧНИМ ОБ’ЄДНАННЯМ ТА РАДІ ЛІЦЕЮ;

 ● ВВЕДЕННЯ В ПРАКТИКУ РОБОТИ ШКІЛЬНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ СИСТЕМАТИЧНОГО ОБГОВОРЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (НЕ МЕНШЕ 2 РАЗІВ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК);

 ● ЗАОХОЧЕННЯ ПЕДАГОГІВ ДО КОНСТРУКТИВНОЇ КРИТИКИ, ПЛЮРАЛІЗМУ ДУМОК ПІД ЧАС ОБГОВОРЕННЯ СТАНУ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ УЧНІВ;

 ● УПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИСОКОЇ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ, ДОТРИМАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ НОРМ СПІЛКУВАННЯ З ПЕДАГОГАМИ, УЧНЯМИ ТА БАТЬКАМИ;

 ● ЗВІТУВАННЯ ДИРЕКТОРА ЛІЦЕЮ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ, УЧНЯМИ ТА БАТЬКАМИ ПРО ЗМІСТ І РЕЗУЛЬТАТИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ КОЖНОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

 

 

Завдання, які поставлені перед колективом у 2018-2019 р.р.

 

● Функціонування навчального закладу в умовах автоматизованої системи управління з використанням сучасних мережевих технологій.

● Зростання рівня інформаційно-комунікаційної грамотності керівника навчального закладу та педагогічного колективу, використання ІКТ-технологій в управлінській  та педагогічній діяльності.

● Внутрішньошкільний контроль як підсистема загальної структури управління ліцеєм.

● Науково-методична робота  як стратегічний орієнтир діяльності педагогічного колективу.

● Підвищення якості навчально-виховного процесу.

●  Перехід на якісно новий рівень у використанні комп’ютерної техніки і інформаційних технологій.

● Створення інтегрованого інформаційно-освітнього середовища.

● Ефективне використання основних можливостей всесвітньої мережі Інтернет.

● Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні й творчій самореалізації.

● Формування здорової, духовно багатої, соціально активної особистості  з почуттям відповідальності за долю держави, народу, людства в цілому.

● Залучення піклувальною радою додаткових джерел фінансування закладу.

● Завоювання іміджу, суттєве оновлення матеріальних фондів

навчального закладу; накопичення бази даних про педагогічні інновації, прийнятні для членів педагогічного колективу; створення здорового конкурентного середовища.

 

Основні задачі ліцею на 2018/2019  навчальний рік:

 

 • формування інноваційного потенціалу педагога, його інноваційної     поведінки;
 • створення умов розвитку й саморозвитку кожної особистості, креативності мислення;
 • формування   покоління, здатного навчатися впродовж всього життя;
 • виховання толерантності  демократичних цінностей;
 • виховання в учнів вміння оперувати власними знаннями, бути готовими змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати  й  управляти інформацією , активно діяти, швидко приймати рішення;
 • здійснювати моніторинг результативності навчального процесу,   аналіз, порівняння з попередніми результатами;
 • створення творчого мікроклімату в процесі навчання для розвитку творчих здібностей учнів шляхом впровадження ІКТ;
 • забезпечення комплексною діагностикою вивчення рівнів здоров’я, пізнавальної сфери, навченості, вихованості дітей;
 • створення виховного простору , спрямованого на розширення можливостей компетентного вибору учнем способу та стилю свого життя в  соціумі;  
 • організування дистанційного навчання  з метою розширення інформаційного освітнього простору учня, з використанням сайту ліцею;
 • ознайомлення педагогічного колективу з ключовими поняттями проблеми ліцею;
 • визначення тенденцій розвитку педагогічного процесу в межах реалізації проблеми;
 • формування позитивного ставлення учасників навчально-виховного процесу до реалізації проблеми ліцею;
 • мотивування членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми;
 • діагностування та анкетування вчителів із метою виявлення труднощів і шляхів реалізації проблеми та визначення  рівня готовності до реалізації інноваційної діяльності педагогів;
 • аналіз рівня інформатизації ліцею до початку реалізації проблеми;
 • визначення рівня комунікаційної компетентності педагогічних працівників;
 • створення умов для методичного вдосконалення педагогічних працівників;
 • створення системи шкільних інформаційних  ресурсів;
 • висвітлення тематичної інформації серед учасників навчально-виховного процесу;
 • створення в педагогічному колективі власної моделі інноваційного розвитку навчального закладу;
 • підвищення конкурентоздатності в соціумі міста;
 • розробка ефективних методів навчання й виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів;
 • розробка інструктивнометодичних матеріалів для психологічного моніторингу, моніторингу здоров’я;
 • практичне застосування вміння користуватися технічними засобами з метою підвищення ефективності уроку, продуктивності навчання;
 • розвиток в учнів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися, планування своєї навчальної діяльності, пізнавання джерел знань, розвиток вмінь оцінювати їх користь, творче мислення, вміння аналізувати свої помилки, здійснювати самооцінку;
 • створення оптимальних умов для виявлення, розвиток й пеалізація потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному;
 • надання кожному учневі освіти відповідно до його можливостей, здібностей та інтересів; забезпечення умов для самореалізації, само презентації учня в процесі виховання, навчання;
 • підготовка учнів до свідомого вибору професії;
 • сприяння досягненню учнями високих освітніх результатів на предметних олімпіадах всеукраїнських олімпіад, МАН;
 • проведення порівняльного аналітичного дослідження за результати ЗНО та річного оцінювання навчальних досягнень учнів, розробка дієвих рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків;
 • продовження впровадження тренінгового й конрольного тестування з навчальних предметів щодо підготовки учнів до ЗНО;
 • розвиток педагогічної співпраці сім’ї, ліцею і громадськості як реальний шлях утвердження демократизації та гуманізації в житті ліцею;
 • забезпечення сприятливих умов для фізичного розвитку учнів, дотримування санітарних правил, правил техніки безпеки;
 • зміцнення матеріально-технічної бази ліцею

забезпечення навчально-виховного процесу сучасними технічними засобами, комп’ютерною та мультимедійною апаратурою.