Харківський технологічний ліцей №9
 
background-image: url ('http://lyceum9.klasna.com/uploads/editor/341/577276/sitepage_6/images/gifka_s_gifius_ru.gif');
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Психологічна служба

Психологічна служба Харківського технологічного ліцею № 9
   
Кузнецова Лариса Петрівна
практичний психолог вищої категорії
Графік  роботи
практичного психолога
Години практичної робо­ти
День тижня
Зміст роботи
Години для підготовчої роботи

 

 

Вівторок

ОРГАНІЗАЦІЙНА, МЕТОДИЧНА РОБОТА

1.  Участь у фахових семінарах, методоб'єднаннях, конференціях.

2.  Консультації та супервізія в психологічних центрах

3.  Розробка корекційних програм.

4.  Підготовка до занять з дітьми, виступів на семінарах,

педрадах, консиліумах, батьківських зборах.

 

14 00  -18 00

 

(4 години)

 

 

11 30 – 17 00

(5 годин)

перерва  з

1430 - 15 00

 

Середа

ПРАКТИЧНА РОБОТА

1.   Індивідуальна та групова діагностика (2 години).

2.     Година психології (1година).

3.   Консультування учнів,педагогів, консиліуми (2 години).

ПІДГОТОВЧА РОБОТА

4.   Оформлення документації.

5.   Обробка діагностичного матеріалу.

 

8 30 – 11 30

(3 години)

 

 

 

11 30 – 17 00

(5 годин)

перерва  з

1430 - 15 00

 

Четвер

ПРАКТИЧНА РОБОТА

1.   Індивідуальна та групова діагностика (2 години).

2.   Групова та індивідуальна корекційно-розвивальна

робота (1 година).

3.   Консультування батьків  (1 година).

ПІДГОТОВЧА РОБОТА

4.   Обробка діагностичного матеріалу, оформлення довідок, звітів, індивідуальних карток.

5.   Заповнення журналів.

 

8 30 – 11 30

(3 години)

 

 

 

10 годин

 

Разом

1.   Практична робота (10 годин).

2.   Організаційна, підготовча робота (6 годин).

3.   Самоосвітня та дослідна робота ( 4 години).

 

10 годин

Індивідуальні консультації:

-       для учнів:  середа з 15 00   до 16 00,

-       для вчителів: середа з 16 00  до 1700,

-       для батьків:  четвер 16 00  до 17 00.  

 

 
 

Мета роботи психологічної служби ліцею: забезпечення якісного психологічного супроводу навчально-виховного процесу ліцею.

 

Основні завдання роботи психологічної служби ліцею:

1.Здійснення психологічного супроводу особистісного розвитку учнів.

2.Психологічний супровід розвитку обдарованих дітей.

4.Психологічний супровід учнів пільгової категорії.

5.Психологічний супровід учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги.

 

Основні завдання діяльності психологічної служби

у ліцеї I ступеня

1.Діагностування шкільної зрілості дітей до навчання та адаптації до нових соціальних умов у 1-му класі.

2.Забезпечення гармонійного співвідношення між вимогами щодо інтелектуального  та учбових умінь молодшого ліцеїста та його психофізіологічними можливостями з метою збереження його здоров’я .

3.Створення умов щодо розвитку пізнавальних можливостей та формування пізнавальних інтересів учнів, вивчення мотивації навчання, рівня загальних здібностей та пізнавальної активності учнів.                                            

4.Створення позитивного психологічного клімату учнівського колективу шляхом виявлення варіантів шкільної та сімейної дезадаптації, причин неуспішності, та організація корекції вад особистості учнів з боку психолога, педагогів та батьків.

5.Комплексне психологічне діагностування учнів 4-х, спрямоване на забезпечення адаптації учнів 5-х класів щодо нових умов навчання.

6.Просвітницька робота з учнями щодо формування світогляду професій.    

 

Основні завдання діяльності психологічної служби

у ліцеї  II ступеня

1.Психологічний супровід розвитку підлітків шляхом вивчення особистісних рис та якостей, особливостей характеру, ціннісних пріоритетів,  соціометричного статусу учнів, а також шляхом корекції дисгармонійного розвитку характеру, неадекватної самооцінки тощо.

2.Запобігання конфліктів в учнівських колективах шляхом соціометричних досліджень у класах, вивчення структури взаємовідносин, проведення виховних годин з елементами тренінгу, консультування класних керівників.

3.Проведення зустріч-бесід та анкетування учнів щодо підвищення компетентності учня у самовизначення вибору майбутньої професії.

4.Пропаганда здорового способу життя.

 

Основні завдання діяльності психологічної служби

у ліцеї  III ступеня

1.Створення умов для формування психологічно-зрілої особистості з розвинутою самосвідомістю, як основи для нормального життєвого самовизначення психічних та особистісних новоутворень. Вивчення рівня соціальної зрілості, спеціальних здібностей, професійних інтересів.

2.Забезпечення умов для розвитку позитивної Я-концепції.

3.Психологіний супровід старшокласників щодо свідомого вибору майбутньої професії з урахуванням ринку професій сучасності.

 

Робота з обдарованими учнями

1.Психодіагностика індивідуальних особливостей дітей з високим інтелектуальним потенціалом.

2.Індивідуальні психологічні консультації дітей та батьків обдарованих учнів, класних керівників та педагогів.

3.Психологічна підтримка учнів, які беруть участь у олімпіадах та МАН.

Робота з учнями пільгової категорії

1.Індивідуальна психодіагностика дітей  пільгової  категорії.

2.Індивідуальні психологічні консультації класних керівників, вчителів  та батьків.

3.Психологічна підтримка учнів пільгової  категорії .

Робота з учнями, які потребують підвищеної

педагогічної уваги

1.Індивідуальна психодіагностика дітей, які потребують підвищеної психолого-педагогічної  уваги .

2.Індивідуальні психологічні консультації класних керівників, вчителів  та батьків.

3.Корекційна робота з учнями щодо формування відповідальної поведінки.

Робота з учнями, які мають особливі освітні проблеми в умовах інклюзивного навчання.

1.Індивідуальна психодіагностика дітей,  які мають особливі освітні проблеми в умовах інклюзивного навчання.

2.Індивідуальні психологічні консультації класних керівників, вчителів  та батьків.

3.Психологічна підтримка дітей,  які мають особливі освітні проблеми в умовах інклюзивного навчання.

Робота з педагогічним колективом

1.Брати участь у семінарах, МО, педрадах, нарадах та педконсиліумах.

2.Надавати допомогу класним керівникам щодо вивчення і розвитку класних колективів.

3.Надавати допомогу педагогам у роботі з батьками. 

4.Надавати допомогу педагогам щодо компетентного розуміння психологічних та вікових особливостей учнів.

5. Надавати допомогу педагогам щодо компетентного розуміння проблем дітей, які мають особливі освітні проблеми в умовах інклюзивного навчання.

Психолого-педагогічна діагностика  соціального розвитку

 особистості учня

1.Психолого-педагогічна діагностика класних колективів за програмою «Універсал» та комплексний аналіз отриманих результатів.

         Основна мета роботи психологічної служби ліцею -  забезпечити супровід НВП ліцею для створення умов щодо формування здорової та компетентної особистості учня.

         Виконання психологічною службою робіт за річним планом надасть можливості відстежити  психічний розвиток учнів ліцею, надати необхідну допомогу учням, які мають проблеми щодо гармонійного розвитку їх особистості та сприяти розкриттю їх здібностей, забезпечити підвищення рівня психологічних знань педагогів,  батьків спрямованих на виховання соціально-адаптованої дитини. 

 

Piccy.info - Free Image Hosting

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting


Piccy.info - Free Image Hosting

Учні, батьки, учителя, працівники ліцею для вирішення питань, що стосуються збереження життя та здоров’я дітей, а також інтересів дитини можуть звертатися до:

Денисюк Л.І., директора ліцею

Данко О.М., заступника директора з виховної роботи

Астахової Р.П., громадського інспектора з охорони прав дитини

Кузнєцової Л.П., психолога ліцею

 

Адаптація першокласника (година психології) 

 

Piccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image Hosting

Дружба у моєму житті (тренінгові заняття з учнями 6-х класів) 

 

Piccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

 

Робота з обдарованими учнями 4-х класів - інтелектуально-творча обдарованість

 

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

 

 

Робота з учнями 10-го класу - соціальна обдарованість

 

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Робота з учнями 6-х класів за програмою "Стоп! Насильство"