Харківський технологічний ліцей №9
 
background-image: url ('http://lyceum9.klasna.com/uploads/editor/341/577276/sitepage_6/images/gifka_s_gifius_ru.gif');
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання ЗНО

Факти про ліцей

 

Про ліцей

 

    Вступаючи до XXI століття, в так зване "інформаційне суспільство", треба готувати молодь до вільного володіння інформаційними технологіями, які у найближчі декілька років відіграватимуть визначну роль в економіці розвинених країн. З освітньої точки зору, найбільший вплив комп'ютерів на суспільство полягає в тому, що вони спонукають людей із самого раннього віку до творчості.

   Ось чому націленість на найширше впровадження комп'ютерної техніки, інформаційних технологій у всі сфери ліцейської навчально-виховної системи є принципово важливою. Справа не тільки в тому, що володіння комп'ютером сьогодні є невід'ємною частиною освіти кожної людини: ПЕОМ можна розглядати сьогодні як засіб комунікації та джерело інформації. Привабливість використання комп'ютера полягає ще й у тому, що він є мало не ідеальним інструментом для дослідницької роботи учнів, для вивчення методів моделювання, для навчання вмінню працювати з інформацією.

   Остання проблема, яка повинна бути віднесена до категорії найважливіших, - це модель освіти.

   Існуючі моделі освіти можна умовно поділити на інформаційну, коли головним є опанування учнем певної і досить великої кількості знань, коли всі задачі для учнів формулюються точно, з необхідною кількістю даних, і проблемну, яка пов'язана з інтенсифікацією процесів мислення в умовах відсутності достатньої кількості необхідних вхідних даних, або їх надлишку. Згідно існуючим теоріям навчання, ці моделі дуже погано поєднуються. Застосування комп'ютера, а особливо вивчення його як високоінтелектуального пристрою, в деякій мірі знімає вказану суперечність. З'являються невидумані, реальні задачі, які потребують вирішення, а мотивація учня, як правило, для цього є достатньою і може бути ефективно використана.

   Практика показала, що проста сума знань не дає гарантії успішної кар'єри навіть для обдарованих особистостей. Український парадокс полягає у тому, що люди, які мають високорозвинений інтелект, зовсім не обов'язково (скоріше навпаки) посідають у суспільстві відповідне становище.

   Сьогоденному випускнику потрібна не просто будь-яка визначена попереднім досвідом сума знань. Він повинен мати навички самостійного застосування одержаного багажу в конкретних життєвих ситуаціях. Проблемна модель більш притаманна для системи освіти розвинутих західних країн, і тому необхідно детально знайомитися й переймати її застосування саме у цих країнах, маючи на увазі створення своєї інтегрованої моделі освіти, яка б гармонійно поєднувала традиційну інформаційну основу з суттєвим переносом центру ваги на втілення проблемного підходу.